AFEKT I EMOCJE A NASZE OPINIE

AFEKT I EMOCJE A NASZE OPINIE 
 
Jeżeli mamy stosunek emocjonalny do projektu, sprawy, technologii, idei, etc. najczęściej przestajemy być obiektywni w ocenie tego typu rzeczy. Niestety, w większości przypadków nie zdajemy sobie z tego sprawy.
 
Winny jest za to mechanizm „heurystyki afektu”, który powoduje, że „podbijamy”, gloryfikujemy każdy argument który jest „ZA” tezą którą podpowiadają nam emocje, a lekceważymy lub pomijamy większość takich które są krytyczne. 
 
To powoduje powstanie nieświadomych przekłamań poznawczych, a w konsekwencji  często jest źródłem konfliktów i nieporozumień. Przede wszystkim jednak przeszkadza w znalezieniu obiektywnie najlepszych, najbardziej korzystnych rozwiązań. 
 
Zwróćmy na to uwagę, ponieważ w równym stopniu dotyczy to naszego życia prywatnego jak i biznesu. 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #NegoTip #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #TłumaczymyEmocje #FotoModzelewska #DanielKahneman


Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.
 
AFFECT AND EMOTIONS AND OUR OPINIONS 
 
If we have an emotional attitude towards a project, issue, technology, idea, etc. we most often cease to be objective in our assessment of such things. Unfortunately, in most cases we are not aware of this. 
 
The culprit for this is the mechanism of ‘affect heuristics’, which causes us to ‘conquer’, glorify every argument that is ‘FOR’ the thesis that our emotions prompt us to believe, and disregard or ignore most of those that are critical. 
 
This creates unconscious cognitive distortions and, consequently, is often a source of conflict and misunderstanding. Above all, however, it interferes with finding the objectively best, most beneficial solutions. 
 
Let’s pay attention to this, as it applies equally to our private lives and business. 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #NegoTip #FasterLife #PsychologyDeczyji #TranslateEmotions #PhotoModzelewska #DanielKahneman
 
 
 
 
 
 
 
Inspiration based on Daniel Kahneman’s book entitled. ‘The traps of thinking – on thinking fast and thinking slow’.