DLACZEGO 50% + 50% = 165%? 

DLACZEGO 50% + 50% = 165%? 
 
Jeżeli myślimy o naszym wkładzie w związek, zarówno w aspektach technicznych, takich jak zmywanie, sprzątanie, prasowanie, czy wynoszenie śmieci, ale również organizacyjnych takich jak w imprezy, wyjazdy wakacyjne, a nawet emocjonalnych, prawie zawsze nieświadomie przeceniamy nasz wkład i niedoszacowujemy roli partnera lub partnerki. 
 
Dzieje się tak z powodu systemowego przekłamania poznawczego opartego na tak zwanej „heurystyce dostępności”.  Już sama świadomość, że nasz mózg sprytnie manipuluje wynikami i podpowiada nam błędne opinie może bardzo pomóc w rozładowaniu wielu napięć, jak też pomoże uniknąć niejednej sprzeczki. 
 
Posłuchaj i zobacz jak to działa! 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #DanielKahneman #FotoModzelewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiracja z książki Daniela Kahnemana – „Pułapki Myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”
 

 

WHY 50% + 50% = 165%? 
 
When we think about our contribution to a relationship, whether in technical aspects such as washing up, cleaning, ironing or taking out the rubbish, but also organisational aspects such as parties, holidays and even emotional aspects, we almost always unconsciously overestimate our contribution and underestimate the role of our partner or partner. 
 
This happens because of a systemic cognitive distortion based on the so-called ‘availability heuristic’.  Just knowing that our brains are cleverly manipulating the results and prompting us with wrong opinions can help a lot in relieving a lot of tension, as well as helping to avoid many an argument. 
 
Listen and see how it works! 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #FasterLife #PsychologyDecisions #DanielKahneman #PhotoModzelewska 
 
 
 
 
 
Inspiration from Daniel Kahneman’s book – ‘The Traps of Thinking – on thinking fast and thinking slow’.