Heurystyki Afektu – nasz wewnętrzny „rachunek ciągniony”, czyli jak sami napędzamy się w ocenach innych

HEURYSTYKI AFEKTU – CZYLI NASZ WEWNĘTRZNY „RACHUNEK CIĄGNIONY”
JAK SAMI SIĘ NAPĘDZAMY W OCENACH INNYCH

 
Rachunek ciągniony jest pojęciem ekonomicznym i opisuje wszystkie , czasami ukryte koszty i przychody które powstają w czasie wytwarzania danego produktu lub usługi. Ale takie rozumienie i analiza procesu dawno już rozszerzyła się na inne obszary. Przykładowo część osób zastanowią się, nad realnym śladem węglowym samochodów elektrycznych, czy kosztami dla przyrody budowania elektrowni wodnych. 
 
W tym przypadku trochę prowokacyjnie użyłem tego określenia, w odniesieniu do aspektów psychologicznych, chcąc zwrócić uwagę holistyczne spojrzenie na proces budowania przez ludzi opinii o innych. 
 
Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że kogoś lubimy, coś nam się podoba. Najczęściej tego typu oceny podpowiada nam nasze uproszczone (heurystyczne),  na podstaaqie skojarzeń i i myślenia wrażeniowego. Nieważne, czy będzie to słuszne i poparte merytorycznymi argumentami czy nie. Na to akurat nasz „System pierwszy” rzadko zwraca uwagę. 
 
Ale co dzieje się dalej? W naszym mózgu włącza się samonapędzający się mechanizm potwierdzeń. Jak kogoś bardziej – lubimy pryzmatujemy większość rzeczy które robi, mówi, deklaruje taka osoba, przez „filtr naszej sympatii”. „Podbijamy” wszystko to co robi dobrze, sztucznie wyolbrzymiając te zachowania, natomiast często absolutnie bezkrytycznie i bezrefleksyjnie lekceważymy, nie zawracamy uwagi na to co robi źle. 
 
To pogłębia ocenę, ponieważ mamy sztuczne, nieprawdziwe wrażenie, że nasze pierwotna ocena była słuszna. Mamy więc samonapędzający się mechanizm, przekłamań naszych ocen. Taka samospełniająca się przepowiednia. 
 
Zwróćmy na to uwagę, ponieważ bardzo często, tego typu procesy zachodzą w naszych umysłach nieświadomie, z uwagą, że nasze przeświadczenie i słuszności tych ocen jest absolutnie realne. Nie zawsze bowiem, pierwsze wrażenia są słuszne, a wówczas możemy niesłusznie skrzywdzić takie osoby naszymi niesłusznymi ocenami. 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #PsychologiaDecyzji #BehawiorystykawNegocjacjach #NegoTip #LepszeŻycie #DanielKahneman