TEST MASTER PERSON ANALYSIS

Test Master Person Analysis

To profesjonalne narzędzie psychometryczne, znane na całym świecie, stworzone przez duńską firmę Master Person Analysis, z którego skorzystało już 1,8 miliona osób w 170 krajach. Wyniki testu pozwalają określić 9 obszarów zachowań i 28 kluczowych cech osobowości, które definiują negocjatora jako jednostkę, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Trening negocjacyjny Thinkking

Na podstawie wyników testu opracowywana jest indywidualna ścieżka rozwoju kompetencji negocjacyjnych, zwana Negotiation Person Analysis. Proces ten składa się z kilku etapów:

  1. Obserwacja w praktyce: uczestnik bierze udział w treningu negocjacyjnym Thinkking, gdzie specjalnie przeszkoleni asesorzy obserwują jego zachowania podczas rzeczywistych negocjacji. Ta część projektu umożliwia zdobycie wiedzy na temat najnowszych technik i rekomendacji negocjacyjnych.
  2. Feedback i ewaluacja: na podstawie wyników testów i obserwacji w praktyce opracowywany jest raport, który stanowi podstawę indywidualnego feedbacku. Negocjator otrzymuje pełne informacje na temat swoich mocnych stron, obszarów ekspertyzy i obszarów do poprawy. W przypadku projektów zamkniętych, coaching dla negocjatora może być połączony z mentoringiem organizacyjnym.
  3. Ekstrapolacja: projektowanie przyszłości: Na podstawie analizy mocnych i słabych stron negocjatora, specyfiki firmy i branży, opracowywana jest indywidualna ścieżka rozwoju kompetencji. Obejmuje ona preferowane strategie negocjacyjne, optymalne miejsce w zespole i strukturze organizacyjnej.

Dlaczego warto współpracować z Thinkking?

  • To narzędzie zostało praktycznie sprawdzone i uznane za jedno z najbardziej skutecznych do oceny pracowników, kandydatów do pracy, menedżerów itp.
  • System umożliwia analizę zarówno pojedynczych osób, jak i całych zespołów, dostarczając wartościowych informacji na temat ich osiągnięć i efektywności.
  • Dzięki temu narzędziu można wykorzystać wyniki testu do budowania efektywnych zespołów. Analiza obszarów ekspertyzy oraz słabości pozwala na kompensację słabości i wykorzystanie mocnych stron pracowników w celu osiągnięcia większych rezultatów.
  • Indywidualne profile negocjacyjne umożliwiają dostosowanie strategii negocjacyjnych i komunikacyjnych do każdego pracownika, co zwiększa szanse na osiągnięcie pozytywnych wyników w negocjacjach.

Umów bezpłatną konsultację

Skorzystaj z okazji i umów się na bezpłatną konsultację, która pomoże Ci odkryć potencjał Twojej firmy. Nasi eksperci są gotowi udzielić Ci profesjonalnych porad i wskazówek.