Salon Mediacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie 6 czerwca 2019 roku. Temat: „Ile negocjacji w mediacji?”

W dniu 6 czerwca 2019 roku, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej, odbył się Salon Mediacji. Temat: „Ile negocjacji w mediacji?”, które poprowadził Paweł Kowalewski – Thinkking.. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. W spotkaniu uczestniczyło 56 osób, Sędziów, Prawników, ale przede wszystkim Mediatorów. Burzliwa dyskusja na temat możliwości wykorzystania technik negocjacyjnych w procesie mediacyjnym, świadczy o dużej potrzebie środowiska w budowaniu nowych kompetencji i umiejętności. Z pewnością projekt będzie kontynuowany..