STATYSTYKA A NASZE OPINIE

STATYSTYKA A NASZE OPINIE
 
Zdąża się, że podejmujemy decyzje lub budujemy swoje opinie na podstawie wyników badań statystycznych. Ale istnienie poważne ryzyko, że nasze zdanie może być przekłamane z powodu faktu, że nasz umysł najczęściej opiera się na analizie wyników badań, ale bardzo rzadko bierzemy pod uwagę wiarygodność próby. Nasz mózg bardziej skupia się na znalezieniu lub stworzeniu spójnego wytłumaczenia wyników. Tymczasem duża cześć badań opiera się na zbyt małych próbach, które są obarczone sporym ryzykiem błędu.
 
Jak tego uniknąć? Nie daj się wciągnąć w tę pułapkę. Świadomie zatrzymaj się i zweryfikuj wielkość próby. 
 
 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 
 
 
 
 
 
Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.