Torowanie ścieżki do sukcesu – wykorzystanie myślenia szybkiego i wolnego w negocjacjach biznesowych

Torowanie ścieżki do sukcesu – wykorzystanie myślenia szybkiego i wolnego w negocjacjach biznesowych

Negocjacje biznesowe są nieodłącznym elementem życia przedsiębiorcy. Każdego dnia muszą oni podejmować decyzje, negocjować warunki umów i osiągać porozumienia. Jedną z kluczowych umiejętności, która może przynieść dobre efekty w trakcie negocjacji, jest umiejętność torowania ścieżki do sukcesu. W książce „Myślenie szybkie i wolne” autorstwa Dawida Kahnemana znajdujemy wiele inspirujących przykładów, które mogą zmienić nasz sposób myślenia i wpłynąć na wyniki naszych negocjacji biznesowych.

Poznaj swoje emocje

 

Pierwszym krokiem do skutecznych negocjacji biznesowych jest zrozumienie własnych emocji. Myślenie szybkie, oparte na intuicji, często prowadzi nas w złym kierunku, gdy jesteśmy emocjonalnie zaangażowani. Kahneman podaje przykład badania przeprowadzonego na studentach, którzy otrzymali losowo przydzielone numery identyfikacyjne i zostali poproszeni o podanie maksymalnej kwoty, jaką byliby skłonni zapłacić za produkty losowane w rzeczywistości. Okazało się, że ci, którzy dostali numery większe, byli skłonni płacić wyższe ceny. To pokazuje, jak subiektywne podejście do wartości przedmiotu może wpływać na nasze postrzeganie jego kosztu. Przykład ten pokazuje jak istotne jest przygotowanie emocjonalne przed negocjacjami i zrozumienie, jak nasze emocje mogą wpłynąć na proces podejmowania decyzji.


Świadomość pułapek myślenia szybkiego


Myślenie szybkie jest podatne na różnego rodzaju błędy i pułapki, które mogą wpływać na nasze decyzje. Jednym z najczęstszych błędów jest heurystyka dostępności, czyli skłonność do oceniania prawdopodobieństwa zdarzenia na podstawie łatwości, z jaką możemy sobie przypomnieć podobne zdarzenia. Przykładem opisanym przez Kahnemana jest badanie, w którym uczestnicy mieli za zadanie ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia rożnych katastrof (na przykład tsunami). W grupie, która wcześniej przeczytała artykuł na temat rozwoju takich zdarzeń, oceny były znacznie wyższe niż u osób, które nie miały doświadczenia czy informacji w tej dziedzinie. To pokazuje, jak łatwo możemy podjąć decyzje na podstawie emocji i dostępności informacji, zamiast dokładnej analizy, co może prowadzić do błędów w negocjacjach. 


Moc myślenia wolnego


Myślenie wolne to proces racjonalny, oparty na analizie długoterminowych korzyści i statystycznych danych. Jest to narzędzie, które może pomóc nam w osiągnięciu sukcesu w negocjacjach biznesowych. Kahneman podaje przykład badania przeprowadzonego na słuchaczach kursów MBA, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swojej oczekiwanej pensji na przyszłość. Ci, którzy wcześniej zadawali sobie pytania dotyczące przyszłości (na przykład: „Czy zakładam, że zdobędę wymarzoną pracę?”), oszacowali swoje przyszłe zarobki znacznie wyżej niż ci, którzy nie zadawali sobie takich pytań. To pokazuje, jak ważne jest uwzględnienie podejścia wolnego myślenia w procesie negocjacyjnym, aby uniknąć nadmiernego optymizmu i podejmować bardziej racjonalne decyzje.

Podsumowując, torowanie ścieżki do sukcesu w negocjacjach biznesowych wymaga zrozumienia zarówno nas samych, jak i naszych rozmówców. Wykorzystanie tych  technik może przynieść znaczące rezultaty. Pamiętajmy jednak, że skuteczne torowanie ścieżki wymaga czasu, cierpliwości i odwagi do podjęcia racjonalnych decyzji, pomimo emocji towarzyszących negocjacjom. Odpowiednie wykorzystanie myślenia szybkiego i wolnego pozwoli nam osiągnąć sukces nie tylko w biznesie, ale także w innych sferach życia.

Paweł Kowalewski 

 

#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #SzkoleniaNegocjacyjne #DazwidKanhneman