Wewnętrzne zaabsorbowanie w komunikacji interpersonalnej