Dofinansowania

OPIS PROGRAMU

Baza Usług Rozwojowych

Poszukujesz możliwości dofinansowania szkoleń? Chciałbyś skorzystać z najbardziej profesjonalnych szkoleń, uzyskując jednocześnie wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej?

Thinkking Sp. z o.o. uzyskał w roku 2022 status Akademii Edukacyjnej oraz Certyfikat Vocational Competence Certificate. Dzięki temu możemy wpisać się do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W ramach tej usługi, przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (w ramach RPO) na poziomie do 80% ceny usługi lub kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Thinkking.

Aby skorzystać z tej formy dofinansowania, należy skontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dystrybucję środków na szkolenia w danym województwie. Lista takich firm dostępna jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie szkolenia z oferty Thinkking Sp. z o.o.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

CEL PROJEKTU

Celem programu jest umożliwienie przedsiębiorcom, w szczególności z sektora MŚP i mikroprzedsiębiorcom, dostępu do szkoleń Thinkking w celu zwiększenia ich kompetencji i wzmocnienia konkurencyjności na rynku.

KORZYŚCI

Korzyści wynikające z tego programu są liczne. Przede wszystkim, przedsiębiorcy będą mieli szansę na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

OPIS PROGRAMU

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Jeśli zatrudniasz osobę bezrobotną, masz możliwość uzyskania dofinansowania na jej szkolenia dzięki Thinkking Sp. z o.o.

Nasza firma, posiadając status Instytucji Szkoleniowej, umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z dofinansowania do szkoleń oferowanego przez Krajowy Fundusz Pracy. Ten fundusz ma na celu finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Aby uzyskać dofinansowanie, pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek do właściwego Urzędu Pracy. Wysokość dofinansowania może wynosić od 80% do 100% kosztów szkolenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat i skorzystać z tej możliwości, zapraszamy do kontaktu z nami.

CEL PROJEKTU

Wsparcie osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz wynegocjowaniu lepszych warunków pracy. Świadomość swoich mocnych stron.  Nauka prawidłowej komunikacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

KORZYŚCI

Świadomość obszarów ekspertyzy kandydatów do pracy

Prawidłowa komunikacja od strony pracodawcy

Minimalizacja konfliktów wewnętrznych

 

Umów bezpłatną konsultację

Skorzystaj z okazji i umów się na bezpłatną konsultację, która pomoże Ci odkryć potencjał Twojej firmy. Nasi eksperci są gotowi udzielić Ci profesjonalnych porad i wskazówek.