JAK PIENIĄDZE NAS „TORUJĄ”?

JAK PODŚWIADOMIE WPŁYWA NA NAS POSIADANIE PIENIĘDZY
 
„Torowanie”, mówiąc inaczej psychologiczna asocjacja, to nieuświadomiona interakcja pomiędzy mózgiem a ciałem, ale też propagacja jednej emocji na drugą.  Dziś zająłem się wpływem pieniędzy na nasze zachowanie. Badania, na które powołuje się laureat Nagrody Nobla Daniel Kahneman dowodzą, że na pewno zwiększają samodzielność, co jest pozytywnym objawem, ale negatywnym skutkiem jest zmniejszona chęć do spontanicznej pomocy innym i oddalanie się od innych. Czy z tego powodu pieczołowicie budujemy mury i płoty odgradzające nas od sąsiadów? Może…
 
Ta wiedza zmienia wiele. W negocjacjach biznesowych budując swoją siłę powinniśmy bazować na zachętach i sankcjach bardziej opartych o rachunek zysków i strat, niż na emocjach i zasadach. W życiu prywatnym skuteczna argumentacja to sięgnięcie do celów personalnych, a nie empatii emocjonalnej, czy współczucia. 
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zacznij mnie obserwować
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #SzkoleniaNegocjacyjne #DanielKahneman #FotoModzelewska #PsychologiaDecyzji