Jak mądrze zadawać pytania

Jak mądrze zadawać pytania? 
 
Pamiętaj, jeżeli nie musisz nie wchodź w niepotrzebne szczegóły. Staraj się zrozumieć istotę problemu. Po pierwsze to pozwoli Ci spojrzeć na problem z perspektywy lotu ptaka, po drugie da sygnał drugiej stronie, że interesujesz się tym co chce Ci powiedzieć. Wówczas jeżeli dasz rozmówcy wystarczającą ilość czasu, to sam Ci wszystko opowie…
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #NegoTip #FotoModzelewska #PsychologiaDecyzji #SuperMówca #SztukaPrzemawiania #Retoryka #SzkoleniaNegocjacyjne