Praca z NIE

PRACA Z NIE 

Czy NIE zawsze oznacza stanowczą odmowę? Wcale tak nie jest! Czasami może to być „NIE TERAZ”, „PÓŹNIEJ”, „NIECHĘTNIE”, „NIE ZA DARMO”, „CHCĘ COŚ ZA TO”,  etc. 

Jak pracować z NIE? Sprawdź czy NIE to NIE, czy MOŻE? 

Jak to zrobić? Wykorzystaj mechanizm działający automatycznie w naszym mózgu. Ludzki umysł nie rozumie NIE. Najpierw musi sobie to wyobrazić, aby dopiero na kolejnym etapie procesu to zanegować. 

Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że to mogłoby się stać, pozostaną nam tylko negocjacje co za to musimy oddać. 

Sprawdź jak to działa!

Więcej w filmie…

#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #SzkoleniaNegocjacyjne #PsychologiaDecyzji #Sprzedaż #FotoModzelewska #BusinessWomanLife